Alarm - Stra?? Miejska Bia??a Podlaska

Realziacja alarmu i kontroli dost?pu w siedzibie Stra??y Miejskiej w Bia??ej Podlaskiej.

Opis realizcji

Monta?? systemu alarmowego.
Zaprojektowanie i wykonanie systemu kontroli dost?pu.

Color Presets

Navigation Style